Stilog:

Inkomstdeklaration

Vi reder ut vad ni som företag behöver veta om inkomstdeklarationen

Vad är inkomstdeklaration?

Inkomstdeklaration är en process där privatpersoner eller företag rapporterar sina inkomster och avdrag till skattemyndigheterna. Detta görs vanligtvis en gång om året och är ett viktigt steg för att bestämma hur mycket skatt som ska betalas till staten.

I inkomstdeklarationen inkluderas vanligtvis information om alla inkomstkällor, såsom lön, investeringsinkomster, försäljning av fastigheter eller andra tillgångar, samt eventuella avdrag som kan tas från den totala inkomsten, som exempelvis resekostnader eller bidrag till pensionsfonder.

Varför behöver den lämnas in?

Inkomstdeklarationen behöver lämnas in av flera skäl. Vi har listat de viktigaste:

 • Beräkning av skatt: Genom att deklarera får skattemyndigheterna en uppfattning om hur mycket inkomst en individ eller företag har genererat under året. Denna information används för att beräkna hur mycket skatt som ska betalas till staten.
 • Kontroll av rättvisa: Deklarationen hjälper skattemyndigheterna att säkerställa att alla betalar sin rättvisa andel av skatten. Genom att kräva att alla lämnar in en deklaration kan skattemyndigheterna jämföra inkomster och avdrag mellan personer och se till att alla betalar sin rättvisa andel av skatten.
 • Tilldelning av förmåner: Vissa förmåner och bidrag baseras på inkomstnivån, såsom studiestöd eller bostadsbidrag. För att avgöra om man är berättigad till dessa förmåner måste man lämna in en inkomstdeklaration.
 • Framtida kreditvärdighet: Ibland kan en inkomstdeklaration krävas för att erhålla krediter eller lån i framtiden. Långivare använder inkomstdeklarationen för att bedöma kreditvärdigheten hos den som ansöker om lånet eller krediten.

Att deklarera för företag fungerar på ett liknande sätt som för privatpersoner, men det finns några skillnader som är viktiga att känna till. Här är några punkter som förklarar hur inkomstdeklarationen fungerar för olika typer av företag.

inkomstdeklaration

Inkomstdeklaration 1 - enskild näringsverksamhet

För enskild näringsverksamhet eller enskild firma ska inkomstdeklaration 1 användas och det fungerar på ett lite annorlunda sätt jämfört med inkomstdeklaration för andra bolagsformer. Här är några av de viktigaste faktorerna att tänka på:

 • Inkomst- och avdragsrapportering: En enskild näringsidkare rapporterar alla inkomster och avdrag från sin verksamhet i sin personliga deklaration. Detta inkluderar vanligtvis alla intäkter som genererats av verksamheten, t.ex. försäljning av varor eller tjänster, och alla avdrag som kan tas från den totala inkomsten, såsom kostnader för material, utrustning eller resor.
 • Skattesats: En enskild näringsidkare beskattas vanligtvis på samma sätt som en anställd, men med vissa skillnader. Till exempel kan en del av vinsten från verksamheten beskattas till en lägre skattesats än den personliga inkomsten, vilket gör det möjligt att spara pengar på skatten.
 • Tidsramar: Deklaration för enskild näringsverksamhet ska vanligtvis lämnas in senast den 2 maj varje år. Det är viktigt att hålla koll på dessa tidsramar och att se till att all information som inkluderas är korrekt och fullständig.
 • Momsdeklaration: En enskild näringsidkare måste också lämna in en momsdeklaration varje månad, kvartal eller årsvis beroende på storleken på verksamheten. Momsdeklarationen rapporterar momsen som betalas på inköp och den moms som debiteras på försäljning, och skattemyndigheten använder informationen för att beräkna momsen som ska betalas eller återbetalas.

Inkomstdeklaration 2 - Aktiebolag

Det är viktigt att notera att inkomstdeklarationen för ett aktiebolag kan vara mycket komplicerad, särskilt om aktiebolaget bedriver verksamhet internationellt eller har avancerade skattearrangemang. Att deklarera för aktiebolag fungerar på följande sätt:

 • Redovisning av årsbokslut: Ett aktiebolag måste först upprätta och redovisa sitt årsbokslut till Skatteverket. Årsbokslutet innehåller en sammanställning av aktiebolagets ekonomiska transaktioner under året, inklusive intäkter, kostnader, tillgångar och skulder.
 • Fastställande av skattepliktig inkomst: Skatteverket fastställer den skattepliktiga inkomsten för aktiebolaget, vilket innebär att de tar hänsyn till alla intäkter och avdrag som rapporteras i årsbokslutet.
 • Deklaration och betalning av skatt: Efter att skattepliktig inkomst har fastställts, måste aktiebolaget fylla i och lämna in en inkomstdeklaration till Skatteverket. Inkomstdeklarationen innehåller information om aktiebolagets intäkter, kostnader, avdrag och skatteskulder.
 • Beskattning av ägare: Om aktiebolaget delar ut utdelning till ägarna, måste även ägarna deklarera detta som kapitalinkomst i sina egna inkomstdeklarationer.

Inkomstdeklaration 3 - Ideell förening

En ideell förening är en organisation som inte har vinstsyfte och därmed inte betalar någon företagsvinstskatt. Istället beskattas inkomsterna hos föreningen genom medlemmarna som betalar skatt på de delar av inkomsten som de erhåller från föreningen.

Föreningen ska lämna en inkomstdeklaration varje år till Skatteverket, där de redovisar inkomster och utgifter under det senaste räkenskapsåret. I deklarationen ska föreningen redovisa sina inkomster, såsom medlemsavgifter, sponsring och eventuella intäkter från verksamhet som bedrivs. Utgifter som ska redovisas inkluderar kostnader för verksamhet, hyra, löner och löneavgifter, materialkostnader, resor och andra driftskostnader.

Efter att inkomstdeklarationen har lämnats in görs en skatteberäkning av Skatteverket. Om föreningen har betalat in för mycket skatt under året får de tillbaka pengar, och om de har betalat för lite får de betala en skatteskuld.

Inkomstdeklaration 4 - Handelsbolag

Ett handelsbolag är en form av företagande där två eller flera personer driver verksamheten tillsammans och delar på vinst och förlust. I Sverige ska handelsbolaget lämna in en inkomstdeklaration till Skatteverket varje år.

I inkomstdeklarationen för handelsbolaget redovisas både företagets totala intäkter och utgifter, samt de delar av intäkterna och utgifterna som fördelas mellan bolagsmännen enligt det avtal som finns mellan dem. Varje bolagsman redovisar sedan sin andel av fördelningen i sin privata deklaration.

Handelsbolaget ska redovisa inkomster och utgifter under beskattningsåret, inklusive intäkter från försäljning, hyror, räntor och andra inkomstkällor. Utgifter som ska redovisas inkluderar kostnader för inköp, hyra, löner och löneavgifter, materialkostnader, resor och andra driftskostnader.

I inkomstdeklarationen ska handelsbolaget även redovisa eventuella avdrag för exempelvis investeringar och avskrivningar. Efter att inkomstdeklarationen har lämnats in görs en skatteberäkning av Skatteverket. Om handelsbolaget har betalat in för mycket skatt under året får de tillbaka pengar, och om de har betalat för lite får de betala en skatteskuld.

När ska inkomstdeklarationen lämnas in?

Företag i Sverige ska lämna inkomstdeklarationen elektroniskt senast den 2 maj året efter det beskattningsår som deklarationen avser. Till exempel, deklarationen för beskattningsåret 2022 ska lämnas in senast den 2 maj 2023.

Viktiga datum att ha koll på

Det finns flera viktiga datum som företag behöver ha koll på när det gäller inkomstdeklaration. Här är några av de viktigaste datumen för företag som lämnar inkomstdeklaration 2:

 • Bokslut september – december, 2022 deklareras senast 1 augusti 2023
 • Bokslut januari – april 2023, deklareras senast 1 december 2023
 • Bokslut maj – juni 2023, deklareras senast 15 januari 2024
 • Bokslut juli – augusti 2023, deklareras senast 3 april 2024
 • Bokslut september – december 2023, deklareras senast 1 augusti 2024

Vad händer om den kommer in för sent?

Det är viktigt att företaget lämnar in deklarationen i tid för att undvika eventuella förseningsavgifter och förseningsräntor. Om företaget har anlitat en auktoriserad redovisningskonsult kan det finnas möjlighet att få en förlängd deklarationstid, men detta måste ansökas om i förväg.

inkomstdeklaration

Hur skickar jag in den?

Som företag skickar du in din inkomstdeklaration till Skatteverket genom att använda deras webbtjänst för företagsskatteportalen eller genom att använda ett bokföringsprogram som är anslutet till Skatteverket.

För att använda företagsskatteportalen behöver du en e-legitimation och registrera dig hos Skatteverket. Du loggar in på företagsskatteportalen med din e-legitimation och följer sedan instruktionerna för att lämna in din inkomstdeklaration.

Om du använder ett bokföringsprogram som är anslutet till Skatteverket kan du skicka in din inkomstdeklaration direkt från programmet. Du behöver fortfarande en e-legitimation för att logga in och godkänna deklarationen.

Kan den lämnas in via post?

Det finns också möjlighet att lämna in inkomstdeklarationen på papper, men det är inte längre den rekommenderade metoden av Skatteverket. Om du lämnar in din deklaration på papper måste du skicka den till Skatteverket per post.

Kom ihåg att du måste ha lämnat in årsredovisningen till Bolagsverket innan du kan lämna in inkomstdeklarationen till Skatteverket.

Vad händer efter den lämnats in?

Efter att en företagsdeklaration har lämnats in kommer Skatteverket att granska och kontrollera uppgifterna för att säkerställa att företaget har betalat rätt skatt. Om Skatteverket upptäcker några felaktigheter eller avvikelser i deklarationen kan de be om ytterligare information eller genomföra en revision.

Om företaget har betalat för mycket skatt under året kan de få en återbetalning från Skatteverket. Om de har betalat för lite kan de behöva betala in mer skatt.

Hur vi på Stilog kan hjälpa er med inkomstdeklarationen

Stilogs konsulter hjälper företag att upprätta bokslut för aktiebolag och enskilda näringsidkare. Efter att bokslutet är fastställt lämnar vi in inkomstdeklarationerna till skatteverket. Vi bistår även våra kunder med privata deklarationer (inkomstdeklaration 1) om det efterfrågas. 
 
Kontakta oss med frågor eller om ni behöver hjälp med inkomstdeklarationen!