Stilog:

Våra tjänster

Autoriserad redovisningsbyrå.

Vi erbjuder de tjänster våra kunder efterfrågar

Våra konsulter och digitala verktyg hjälper dig med tjänster så som redovisning, lönehantering, affärsrådgivning och oberoende skatterådgivning. Vi stöttar dig så att du kan driva, effektivisera och utveckla ditt företag på bästa sätt. Vårat mål är att du skall vara framgångsrik i ditt företagande.

Redovisning

Vi har ett komplett utbud av ekonomitjänster och utför dessa med hög kvalitet och servicenivå. Vi arbetar med alla typer av företag, i alla storlekar och branscher.

Affärsutveckling

Vi finns med våra kunder från uppstart till avslut. Vi agerar bollplank vid alla typer av frågor kring ekonomi, bolagsstruktur och affärsutveckling.

Effektiviserar ekonomiska flöden

Redovisning

Vi har ett komplett utbud av ekonomitjänster och utför dessa med hög kvalitet och servicenivå. Vi arbetar med alla typer av företag, i alla storlekar och branscher.

Våra redovisningskonsulter arbetar med ekonomisk rådgivning och sköter bokföring, bokslut och deklarationer.

Vi arbetar efter Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Rex baseras på nordiska principer för redovisningstjänster. Rex tillämpas för att skapa hög kvalitet i uppdragen.

Vi arbetar både på distans och på plats hos våra kunder.

Vi hjälper dig och ditt företag med den löpande bokföringen. Vi bokför fakturor, kvitton och skapar dina kundfakturor. Vi stämmer av samtliga balanskonton periodvis och hjälper dig att deklarera rätt moms. Vi arbetar i digitala verktyg som förenklar och effektiviserar arbetet.

Vi har erfarenhet från många olika affärssystem och om så önskas gör vi arbetet på plats hos kund.

Stilogs konsulter arbetar enl gemensamt arbetssätt och enhetliga processer vilket är en trygghet för både dig som kund och för oss. 

Fri rådgivning (1 tim.) för nya kunder

Kontakta oss

Vi bistår med löneberäkningar, arbetsgivardeklarationer, rapportering, lönerelaterad redovisning mm. Vi hjälper till med hela eller delar av företagets lönefunktion.

Vi hjälper även till med uppsättning av system, rutiner och beräkning av förmåner och löneväxling. 

Fri rådgivning (1 tim.) för nya kunder

Kontakta oss

När verksamhetsåret är slut måste alla företag stämma av årets löpande bokföring genom att göra ett bokslut. Bokslutet säkerställer att företaget presenterar en rättvisande bild över bolagets ekonomiska ställning.

Det är viktigt att anlita en professionell redovisningskonsult som kan vägleda företagaren genom regler och lagar. I bokslutsarbetet bygger vi en digital struktur som presenterar företagets balansrapport och resultatrapport på riktigt sätt. Att göra bokslut innebär att vi som byrå redogör med bilagor för balansräkningen och rimlighetsbedömer resultatrapportens utfall.

Årsredovisning är företagets offentliga dokumentation som visar företagets verksamhet och resultat för räkenskapsåret. En tydlig och rättvisande rapport är en bra plattform för framtida verksamhetsår och ger läsare en överblick om företagets ambitioner och företagsamhet.

Fri rådgivning (1 tim.) för nya kunder

Kontakta oss

 

Vill du veta mer om årsredovisning?

Läs mer om årsredovisning här

Likt den inkomstdeklaration som var privatperson kan relatera till en sk Inkomstdeklaration 1, skall även företag skicka in en deklaration nämligen Inkomstdeklaration 2.

Om bolaget redovisar en vinst skall detta överskott redovisas på bolagets inkomstdeklaration tillsammans med räkenskapsårets övriga siffror. Vi erbjuder våra kunder hjälp med deklarationer och frågor kring skatt, oavsett om det avser privatperson eller företag. Att deklarera rätt är oerhört viktigt då konsekvenserna av felhantering kan bli ödesdigra. Stilog hjälper er att deklarera rätt!

Inkomstdeklarationen skall motsvara årsredovisningen och skickas in till Skatteverket varje år. Låt en professionell konsult biträda företaget för ett rättvisande skattemässigt utfall till Skatteverket. Det skattemässiga resultatet skiljer sig oftast mot det bokföringsmässiga som redovisas i Årsredovisningen. 

Fri rådgivning (1 tim.) för nya kunder

Kontakta oss

Skatteplanering handlar om att se till hur du på bästa sätt kan använda vinsten i ditt företag, på vilket sätt du kan ta ut pengarna för privat bruk och hur du kan behålla andra delar i företaget. Vi hjälper dig reda ut vilka verktyg som är bäst lämpade för din verksamhet och kan även identifiera vilka tillgångar och löpande kostnader du har som du kan göra avdrag för. Våra rådgivare kan också ge dig stöd kring beslut kring inköp och vilka konsekvenser eller fördelar det kan ha för företaget. 

Fri rådgivning (1 tim.) för nya kunder

Kontakta oss

Affärsutveckling

Inom arbetet med affärsutveckling jobbar vi tätt tillsammans med dig för att identifiera fokusområden som kan hjälpa dig att utveckla din ekonomi.

Inom arbetet med affärsutveckling jobbar vi tätt tillsammans med dig för att identifiera fokusområden som kan hjälpa dig att utveckla din ekonomi.

För att kunna utveckla ditt företag är det viktigt att löpande investera i verksamheten på olika sätt. Vi hjälper dig räkna på lönsamheten och hur kapitalet utvecklar sig, samt tar hänsyn till skatteeffekter och behov av juridisk hjälp längs vägen.

Vi samarbetar med revisorer, advokater och försäkringsrådgivare och kan därmed tillgodose dina och ditt företags behov.

Har du bestämt dig för att förverkliga din företagsdröm? Vi hjälper dig att starta bolaget, registrerar bolaget för F-skatt, moms och arbetsgivare om så önskas. 

Fri rådgivning (1 tim.) för nya kunder

Kontakta oss

Vi hjälper dig att effektivisera med digitala lösningar, enklare flöden eller genom att ta fram en resultatbudget för att få bättre kontroll på hur årets mål förhåller sig till verkligt utfall. 

Fri rådgivning (1 tim.) för nya kunder

Kontakta oss

Vi hjälper dig anpassa ekonomihanteringen i takt med att ditt företag växer. Vi erbjuder stöd med interimslösningar och företagsanalys. 

Fri rådgivning (1 tim.) för nya kunder

Kontakta oss

Vill du sköta din ekonomihantering helt eller delvis själv? Vi hjälper dig att komma igång och skräddarsyr lösningar som passar dig och ditt företag. 

Fri rådgivning (1 tim.) för nya kunder.

Kontakta oss

Omdömen

Vad säger våra kunder?

”Vi känner fullt förtroende att lämna våra ekonomiska ärenden i Stilogs händer. Engagemanget är stort – vi får alltid våra frågor besvarade, ny input och tips på hur vi kan optimera vårt företag. För oss som inte är gamla i branschen känns det tryggt och säkert att ha en stabil samarbetspartner med hög kompetens och tillgänglighet”.

Madeleine Hedenborg Högqvist, VD

“Vi upplever att Stilog är lättillgängliga, kunniga och lösningsfokuserade. När vi kontaktar vår konsult i frågor som handlar om företagsekonomi så hittar hon alltid lösningar och ger snabb återkoppling. Stilogs konsulter är professionella och ger värdefulla råd och annat stöd förknippat med företagets ekonomi.”

Filipos Mekonen, VD

“Jag kan varmt rekommendera Stilog – utan deras hjälp hade jag inte varit där jag är idag med mitt bolag – och jag avser att även väl i framtiden med dem.”

Christer Lindh, Grundare

Håbo Städ AB Logo.

”Vi har under vår tid hos Stilog alltid fått snabba svar och kontakt. Toppen med en redovisningskonsult som är så lättil lgänglig och behjälplig. Vår konsult har alltid snabba svar och lösningar, ingenting verkar vara omöjligt för henne i våra frågor. Stilog har hjälpt oss att växa och förstå vårt företag bättre.”

Sabina Werber