Stilog:

Bokföring

Läs mer om vad bokföring är och hur vi kan hjälpa dig

Vad är bokföring?

Alla som driver näringsverksamhet ska upprätta en bokföring. Det gäller alla bolagsformer och storlekar på företag. Det finns lagar som styr hur det skall gå till och det är viktigt att man följer de lagar, regler och normer som gäller. 

Syftet är att man på ett enkelt sätt ska kunna följa upp och styra verksamheten.

Bokföring kvinna ger över papper

Vi på Stilog hjälper er gärna med detta.

Vilka delar består bokföring av?

Företagets bokföring består av följande

 • Verifikationer, dessa skall bestå av underlag för samtliga affärshändelser
 • Huvudbok
 • Resultat- och balansrapporter
 • Årsbokslut eller årsredovisning

Vilka rapporter finns det?

Bokföringen gör det lättare att ta fram rapporter som visar hur verksamheten har gått men också för att kunna påverka verksamheten framåt. Rapporter som kan tas fram är t.ex;

 • Resultatrapport som visar hur året eller månaden gått. Man kan jämföra årets siffror mot föregående år och man kan lättare planera verksamheten på längre sikt. 
 • Balansrapporten visar bolagets tillgångar och skulder vid en viss tidpunkt och det är viktigt att man löpande går igenom balansrapporten så man inte missar att bokföra kostnader eller intäkter.
 • Likviditetsrapport som visar hur långt dina pengar räcker. Det är viktigt att ha koll på likviditeten så man vet att pengarna räcker för att täcka de olika utgifter man har. 
 

Rapporterna hjälper dig i de ekonomiska beslut som du måste ta för företaget och dessa rapporter efterfrågas av banken om man t.ex. ska ta ett lån.

Miniräknare på bord med papper och penna bokföring

Varför ska du bokföra?

Alla som driver näringsverksamhet är skyldiga att upprätta en bokföring. Syftet är att kunna följa upp och styra verksamheten.

Vilka intressenter finns det?

 • Finansiärer – när du behöver låna pengar vill till exempel banken veta att företaget är kreditvärdigt.
 • Skatteverket – för redovisning av moms, socialavgifter och preliminärskatt.
 • Leverantörer – i de fall du vill handla på kredit (mot faktura).
 • Kunder – långsiktiga samarbeten ställer ofta krav på god ekonomi.
 • Investerare – om några ska bli delägare eller skjuta till riskkapital.

Vad behöver du för att bokföra?

Du gör detta enklast med hjälp av ett bokföringsprogram. Det är inte tillåtet att använda t.ex. Excel utan du måste använda ett särskilt bokföringsprogram som är anpassat efter bokföringslagen. 

Det finns många bokföringsprogram att välja mellan och priserna varierar. Det bästa är att prova på ett par olika eller kontakta en redovisningsbyrå som kan tipsa om ett bra program som passar just dig.

Vad säger lagen?

Bokföringslagen
Hur det ska skötas är bestämt i Bokföringslagen (1999:1078). Den ska skötas löpande enligt gällande lag.

Bokföringsprogram
Du bokför enklast med hjälp av bokföringsprogram men det är tillåtet att bokföra manuellt i en kolumndagbok. Det senare är dock inte att rekommendera.

Vad är det som ska bokföras?

 Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring).

Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.

Håll regelbundna avstämningar

Det är viktigt att stämma av så att siffrorna blir rätt från början. Detta innebär att du slipper lägga tid på att rätta fel i efterhand.

Avstämning är en rutin som görs löpande för att kontrollera att alla siffror stämmer. Med hjälp av kontinuerlig avstämning av ditt företags bokföring kan du alltid vara trygg med att företagets ekonomiska rapporter är kvalitetssäkrade.

Samtliga balanskonton bör stämmas av regelbundet med även resultatkonton skall rimlighet bedömas regelbundet.

Tre tips om hur du bokför löpande

 • Skaffa ett bokföringsprogram
 • Skaffa dig kunskap genom enkel utbildning eller en redovisningskonsult
 • Bokför transaktionerna löpande, t.ex. veckovis eller månadsvis

Glöm inte att ta hjälp när du inte kan!

Video för dig som är nyföretagare

Bokföringsnämnden har en serie med videor som beskriver vad du som nybliven företagare behöver tänka på. Se en av dem nedan:

Hur Stilog kan hjälpa er

 • Vi hjälper till med hela eller delar av ditt företags bokföring.
 • Vi utbildar er i hur systemen fungerar.
 • Vi sätter upp rutiner och mallar för en enkel och effektiv ekonomihantering
 
Kontakta oss med frågor eller om ni behöver hjälp med bokföringen!
Checklista för bokföring

Vi har skapat en nedladdningsbar checklista för att underlätta för dig att hantera bokföringen på egen hand. Den kan användas som en guide när du utför bokföringen.