Stilog:

Bokföring

Läs mer om vad bokföring är och hur vi kan hjälpa dig

Vad är bokföring?

Alla som driver näringsverksamhet ska upprätta en bokföring. Det gäller alla bolagsformer och storlekar på företag. Det finns lagar som styr hur det skall gå till och det är viktigt att man följer de lagar, regler och normer som gäller. 

Syftet är att man på ett enkelt sätt ska kunna följa upp och styra verksamheten.

Bokföring kvinna ger över papper

Vi på Stilog hjälper er gärna med detta.

Vilka delar består bokföring av?

Företagets bokföring består av följande

  • Verifikationer, dessa skall bestå av underlag för samtliga affärshändelser
  • Huvudbok
  • Resultat- och balansrapporter
  • Årsbokslut eller årsredovisning

Vilka rapporter finns det?

Bokföringen gör det lättare att ta fram rapporter som visar hur verksamheten har gått men också för att kunna påverka verksamheten framåt. Rapporter som kan tas fram är t.ex;

  • Resultatrapport som visar hur året eller månaden gått. Man kan jämföra årets siffror mot föregående år och man kan lättare planera verksamheten på längre sikt. 
  • Balansrapporten visar bolagets tillgångar och skulder vid en viss tidpunkt och det är viktigt att man löpande går igenom balansrapporten så man inte missar att bokföra kostnader eller intäkter.
  • Likviditetsrapport som visar hur långt dina pengar räcker. Det är viktigt att ha koll på likviditeten så man vet att pengarna räcker för att täcka de olika utgifter man har. 
 

Rapporterna hjälper dig i de ekonomiska beslut som du måste ta för företaget och dessa rapporter efterfrågas av banken om man t.ex. ska ta ett lån.

Miniräknare på bord med papper och penna bokföring