Redovisningsbyrån

Stilog är en redovisningsbyrå med inriktning mot små- och medelstora företag. Vi ger er
samma service som vilket stort företag som helst, men med en mer personlig framtoning.
Våra kunder finns framförallt i Mälardalen med fokus i Bålsta och Stockholm. Vi sätter det
personliga mötet  i kombination med digitalisering i fokus och med hjälp av vår breda
kompetens och effektiva system avlastar vi er och ger er bättre möjlighet att fokusera på
ert företags verksamhet och mål.

Vi erbjuder följande tjänster:

 tjanster

 

Fördelar med Stilogs redovisningstjänster:

Kostnadseffektiv bokföring tack vare erfaren personal och effektiva system.
Ni får tillgång till en komplett ekonomiavdelning med kompetent personal som
löpande utbildas i gällande lagar, regler och riktlinjer.
Ni får insyn och kontroll genom egen inloggning om så önskas. Möjlighet till E-attest
och rapporteringsverktyg finns.