Referenser

Individ och familjer FM AB – bokföring, bokslut och deklarationer

Individ och familjer FM AB driver konsulentstödda jour- och familjehem, öppenvård och träningslägenheter, http://www.iofab.se. Bolaget har samarbetat över ett år med Stilog Redovisning AB där Stilog har fungerat som bolagets ekonomiavdelning.

“Vi upplever att Stilog är lättillgängliga, kunniga och lösningsfokuserade. När vi kontaktar Stilog i frågor som handlar om företagsekonomi så hittar de alltid lösningar på ett professionellt sätt. Vidare är de duktiga på att ge värdefulla råd och annat stöd förnippat med företagsekonomi.”
Filipos Mekonen, VD Individ och familjer FM AB

Primus Produktion AB – Bokföring, bokslut, löneadministration och deklaration

Primus Produktion AB, är en kontrakttillverkare med försäljning inom Sverige och en del egen import. www.primusproduktion.se

Joacim Axelsson, ägare av bolaget säger:
Stilog har fungerat både som vår ekonomiavdelning och som vårt bollplank i finanseilla frågor under tre år. Det är alltid fokus på att hitta lösningar som är anpassade till våra behov och genomföra dem på ett effektivt sätt. 

PULS Sverige AB – Bokföring, bokslut, löneadministration och deklaration

Puls Sverige AB, är en rikstäckande aktivitetsarrangör som erbjuder äventyr, aktiviteter och vildmarksupplevelser till företag och konferensanläggningar. www.puls.nu

Christer Wagnås, VD för bolaget säger:
Vi har haft Stilog som vår ekonomiavdelning i flera år nu och vi är oerhört nöjda med deras tjänster, engagemang och servicenivå.”

Bokföring, lönehantering och bokslut – Neld International Consulting AB

Neld International Consulting AB har valt att lägga hela sin ekonomihantering i Stilog AB. Bolaget har verksamhet inom ledarskapsutbildningar, coachning och nätverkande. I uppdraget ingår såväl bokföring och årsbokslut som lönehantering. www.neld.se

Eftersom Stilog jobbar med smarta lösningar i kombination med kompetent ekonomipersonal har vi sparat mycket tid och därmed pengar på att anlita dem. Det är tryggt med Stilog som bollplank i de ekonomiska frågorna.
Margareta Neld, VD Neld International AB

Ekonomilärare IHM Business School

En av Stilogs konsulter har på uppdrag av IHM arbetat med utbildning inom redovisning, koncernredovisning och bokslut mm. www.ihm.se

Ekonomichef – Rehab Station Stockholm AB

Rehab Station är ett vårdföretag med ca 150 anställda. Bolaget bedriver medicinsk rehabilitering för personer med ryggmärgsskador, ortopediska skador och MS. Tjänsten som Ekonomichef hos Rehab Station har bemannats av Stilog. www.rehabstation.se

CFO / Ekonomichef – SWE-DISH Satellite Systems AB

SWE-DISH är ett produktbolag som säljer lösningar för mobil sattelitkommunikation över hela världen. Bolaget har verksamhet i Sverige, USA, Dubai och Hong Kong.www.swe-dish.se

CFO / Ekonomichef – OTW koncernen

OTW är en koncern bestående av 6 bolag vars verksamhet är redaktionell kommunikation inom TV, tidning och digital media. Koncernen ingår i en börsnoterad koncern. En av Stilogs konsulter har haft uppdrag som CFO i koncernen. www.otw.se

Projektledare – KF koncernen

KF är ett förbund för landets 42 konsumentföreningar med över 3 miljoner medlemmar och är samtidigt en detaljhandelskoncern med dagligvaror som kärnverksamhet. En av Stilogs konsulter har varit projektledare för ett förändringsprojekt gällande ett av dotterbolagen inom KF koncernen.www.kf.se