Vad är moms?

Så räknar du ut moms
Moms är en skatt som vi alla, både privatpersoner och företag, betalar när vi köper varor och tjänster. Vissa verksamheter eller företag är momsbefriade.

Som privatperson är momsen inget du behöver tänka på då den oftast ingår i priset på varan eller tjänsten. Som företag ska du däremot betala moms och även deklarera denna till skatteverket.

Varför betalar vi moms?

Moms infördes i Sverige i slutet av 1960-talet då den ersatte den allmänna varuskatten, vilket var en skatt på konsumtion och betalades av slutkonsumenten. Skillnaden mot dagens moms är att konsumtionsskatten beskattade endast försäljningen i sista ledet till slutkonsument. Momsen beskattar varje led i distributions- och produktionskedjan utifrån det mervärde som tillförs.

Momsen är den tredje största skatteintäkten i Sverige och motsvarar en femtedel av den offentliga sektorns totala skatteintäkter. Under 2021 inbringade momsen drygt 500 miljarder kronor till stadskassan.

Regelverk för EU

Inom EU finns ett regelverk som bestämmer ramarna för skattesatser för EU-länderna. Regelverket styr också vilka tjänster och varor som skall vara undantagna från moms. Enligt EU får standardnivån för moms inte vara lägre än 15%.

Landet med lägst moms i Europa är Luxemburg med en momssats på 17%. Ungern är högst med 27%. Det är tillåtet att ha reducerad moms på vissa varor och tjänster.

Momssats i Sverige

I Sverige har vi tre olika skattesatser för moms 25%, 12% och 6%. Den vanligaste skattesatsen är 25% men för vissa varor och tjänster är det 12% eller 6% som gäller.

Exempel på momsfria varor och tjänster är:

 • Bank- och finansieringstjänster
 • Försäkringstjänster
 • Vård- och omsorgsnära tjänster
 • Social omsorg
 • Tandvård
 

Exempel på varor och tjänster med 6% moms är tex:

 • Böcker
 • Entréavgifter till djurparker, konserter och föreställningar
 • Entréavgift museum
 • Tåg- och bussbiljetter
 • Idrottsverksamhet
 

Exempel på varor och tjänster med 12% moms är:

 • Livsmedel
 • Campingverksamhet
 • Restaurang- och cateringtjänster
 • Hotell

Så räknar du ut moms

Pris inklusive moms

För att räkna ut priset med moms så tar man priset exklusive moms och multiplicerar med 1,06 (6%), 1,12 (12%) eller 1,25 (25%).

Pris exklusive moms

För att räkna ut priset utan moms tar man priset inklusive moms och multiplicerar med 0,8 (25%), 0,89 (12%) eller 0,94 (6%).

Deklarera moms för företag

Företag deklarerar och betalar moms periodvis. Beroende på företaget storlek kan man välja att redovisa momsen:

 • Årsvis (mindre företag med omsättning lägre än 1 miljon kronor)
 • Kvartalsvis (mindre företag med omsättning mellan 1-40 miljoner kronor)
 • Månadsvis (större företag med en omsättning över 40 miljoner kronor)
 

Det är såklart möjligt att redovisa och betala momsen månadsvis även för mindre företag. Man kan alltid ändra och redovisa momsen oftare, men vill man ändra tillbaka till att redovisa mer sällan är det en karens på 24 månader.

Uppgifterna till momsdeklarationerna få man från bokföringen och uppgifterna som skall lämnas är:

 • Företagets försäljning
 • Moms på försäljning
 • Moms på inköp
 

Det bästa är om man läser på vilken eller vilka momssatser som gäller för just ditt företag och om man köper eller säljer varor och tjänster inom EU eller utanför EU hanteras momsen på annat sätt.

Vad gäller för ditt företag?

Varje företag är unikt och är du osäker på hur du ska hantera momsen i ditt företag, kontakta din redovisningsbyrå och be dem hjälpa dig förstå vad som gäller för just dig.

Dela denna nyhet

Relaterade nyheter

Nyhetsportalen!

Ring oss!

Personliga mötet i fokus!

Hej, Bålsta

Jag vill komma i kontakt med ert kontor