Utdelning – Dags att justera lönen för 2023

money, profit, finance-2696219.jpg
Ägare av aktiebolag kan tjäna sin brödföda genom att ta utdelning i stället för vanlig lön. Utdelning innebär helt enkelt att du tar en del av företagets vinst och delar ut till de som äger aktier i företaget.

Det finns skattemässiga fördelar med att ta utdelning i stället för lön och vanligtvis är en kombination av dem det bästa.

Gränsbeloppet är centralt för din skatteplanering. All utdelning som ligger under gränsbeloppet för ditt företag beskattas nämligen endast med 20%.

Det finns två vägar att gå för att få fram gränsbeloppet: förenklingsregeln (schablonregeln) och huvudregeln. Det är upp till dig som ägare att välja förenklingsregeln eller huvudregeln i din deklaration. Deklarationen är individuell och om ni är fler ägare betyder behöver ni inte välja samma regel.

Gränsbeloppet enl schablonregeln 2023 är 195 250kr

Gränsbeloppet enligt huvudregeln:

Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2024 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2023 på minst 445 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 713 280 kr (9,6 IBB).

Tänk på att ta du och/eller närstående skall ha tagit ut lönen innan 31/12 – 2023 för att kunna tillgodoräkna sig löneutrymmet. Kontakta din redovisningskonsult redan nu om du vill råd om vad som är bäst för dig!

Kontanta löner

Med kontant lön menas kontant Bruttolön, inte förmåner eller kostnadsersättningar. Statliga stöd som tex lönebidrag ska räknas bort från kontanta löner under året

Dela denna nyhet

Relaterade nyheter